030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Het kan anders

Oikos werkt aan veranderingen in de Nederlandse samenleving gericht op een inclusieve, eerlijke en leefbare wereld. Want: het kan anders! Oikos concentreert zich daarbij op de omgang met economie, klimaatverandering, vluchtelingen & migranten en conflicten & polarisatie.

Dit is Oikos

Oikos is uw partner in veranderingsgerichte processen rond ‘spannende’ maatschappelijke kwesties.

Dit is onze droom

Een wereld waarin mensen zich in alle verscheidenheid  inzetten voor menselijke waardigheid en een leefbare aarde voor iedereen.

Zo werken wij

Wij bieden onderzoek en advies, trainingen, procesbegeleiding, het organiseren van bijeenkomsten en het versterken van netwerken.

Hier staan wij

Oikos is een makelaar tussen onderzoek en praktijk, tussen religieuze en niet-religieuze wereldbeelden en tussen overheid, markt en samenleving.

Studiedag op 1 december: Is het hart van de kerk groen?

Studiedag Theologie, Duurzaamheid en de Groene Kerken Waarom zet je je in kerkelijk verband in voor duurzaamheid en de Groene Kerken? Is Groene Kerk zijn alleen maar interessant omdat duurzaam beleid financieel iets oplevert? Of omdat we toevallig zowel van bloempjes...

Blog: Einde Oikos per 31 december

Oikos ziet zich genoodzaakt om per 31 december a.s. haar werkzaamheden te beëindigen. Onze organisatie zag zich het laatste decennium geconfronteerd met ingrijpende – ook bedreigende – veranderingen in haar omgeving. Lang is geprobeerd om deze veranderingen te...