030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Het kan anders

Oikos werkt aan veranderingen in de Nederlandse samenleving gericht op een inclusieve, eerlijke en leefbare wereld. Want: het kan anders! Oikos concentreert zich daarbij op de omgang met economie, klimaatverandering, vluchtelingen & migranten en conflicten & polarisatie.

Dit is Oikos

Oikos is uw partner in veranderingsgerichte processen rond ‘spannende’ maatschappelijke kwesties.

Dit is onze droom

Een wereld waarin mensen zich in alle verscheidenheid  inzetten voor menselijke waardigheid en een leefbare aarde voor iedereen.

Zo werken wij

Wij bieden onderzoek en advies, trainingen, procesbegeleiding, het organiseren van bijeenkomsten en het versterken van netwerken.

Hier staan wij

Oikos is een makelaar tussen onderzoek en praktijk, tussen religieuze en niet-religieuze wereldbeelden en tussen overheid, markt en samenleving.

Stichting Oikos is in liquidatie

Het bestuur van stichting Oikos heeft op dinsdag 24 april 2018 formeel besloten om de stichting Oikos te ontbinden per 1 september 2018. De kerkgenootschappen die deel uitmaken van de stichting hebben alle ingestemd met het voornemen om de stichting op te heffen. Het...

Verslagen slotsymposium Oikos: Einde en nieuw begin

Op 16 maart werd het slotsymposium gehouden van Oikos: Einde en nieuw begin. Met een zaal vol vrienden, oud-collega's,  -bestuurders en samenwerkingspartners stonden we stil bij het verleden van Oikos en de opheffing van de organisatie. We keken naar wat was, wat is,...