030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Het kan anders

Oikos werkt aan veranderingen in de Nederlandse samenleving gericht op een inclusieve, eerlijke en leefbare wereld. Want: het kan anders! Oikos concentreert zich daarbij op de omgang met economie, klimaatverandering, vluchtelingen & migranten en conflicten & polarisatie.

Dit is Oikos

Oikos is uw partner in veranderingsgerichte processen rond ‘spannende’ maatschappelijke kwesties.

Dit is onze droom

Een wereld waarin mensen zich in alle verscheidenheid  inzetten voor menselijke waardigheid en een leefbare aarde voor iedereen.

Zo werken wij

Wij bieden onderzoek en advies, trainingen, procesbegeleiding, het organiseren van bijeenkomsten en het versterken van netwerken.

Hier staan wij

Oikos is een makelaar tussen onderzoek en praktijk, tussen religieuze en niet-religieuze wereldbeelden en tussen overheid, markt en samenleving.

Boek Geloven in een betere wereld gepresenteerd

Medio november verscheen het boek Geloven in een betere wereld. Sporen van Oikos, geschreven door de laatste Oikos directeur David Renkema. Het boek is te bestellen bij Skandalon. 'Wie dit boek leest, komt diep onder de indruk van de voorhoedepositie die Oikos lange...

Sporen van Oikos voorbij dit jaar: de volgende DPC-training

Het valt soms niet mee om een lastige situatie of conflict goed bespreekbaar te maken. Welke elementen dragen bij aan het conflict? En hoe kun je stappen zetten in het beter begrijpen van elkaar? Hiertoe heeft Oikos in samenwerking met Corrymeela (Noord-Ierand) een...