030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Het kan anders

Oikos werkt aan veranderingen in de Nederlandse samenleving gericht op een inclusieve, eerlijke en leefbare wereld. Want: het kan anders! Oikos concentreert zich daarbij op de omgang met economie, klimaatverandering, vluchtelingen & migranten en conflicten & polarisatie.

Dit is Oikos

Oikos is uw partner in veranderingsgerichte processen rond ‘spannende’ maatschappelijke kwesties.

Dit is onze droom

Een wereld waarin mensen zich in alle verscheidenheid  inzetten voor menselijke waardigheid en een leefbare aarde voor iedereen.

Zo werken wij

Wij bieden onderzoek en advies, trainingen, procesbegeleiding, het organiseren van bijeenkomsten en het versterken van netwerken.

Hier staan wij

Oikos is een makelaar tussen onderzoek en praktijk, tussen religieuze en niet-religieuze wereldbeelden en tussen overheid, markt en samenleving.

16 maart Oikos bijeenkomst: Einde en nieuw begin

Oikos heeft op 31 december 2017 haar werkzaamheden beëindigd. Onze organisatie zag zich het laatste decennium geconfronteerd met ingrijpende – ook bedreigende – veranderingen in haar omgeving en heeft uiteindelijk het tij niet kunnen keren. We willen echter nog één...

Interview Oikos directeur David Renkema in Volzin 2018 #1

In het eerste nummer van 2018 van Volzin is een uitgebreid gesprek opgenomen met Oikos directeur David Renkema, als onderdeel van de serie over het Onze Vader. David gaat hierbij in op de vijfde bede van het Onze Vader: "Geef ons vandaag het brood dat wij nodig...