030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Het kan anders

Oikos werkt aan veranderingen in de Nederlandse samenleving gericht op een inclusieve, eerlijke en leefbare wereld. Want: het kan anders! Oikos concentreert zich daarbij op de omgang met economie, klimaatverandering, vluchtelingen & migranten en conflicten & polarisatie.

Dit is Oikos

Oikos is uw partner in veranderingsgerichte processen rond ‘spannende’ maatschappelijke kwesties.

Dit is onze droom

Een wereld waarin mensen zich in alle verscheidenheid  inzetten voor menselijke waardigheid en een leefbare aarde voor iedereen.

Zo werken wij

Wij bieden onderzoek en advies, trainingen, procesbegeleiding, het organiseren van bijeenkomsten en het versterken van netwerken.

Hier staan wij

Oikos is een makelaar tussen onderzoek en praktijk, tussen religieuze en niet-religieuze wereldbeelden en tussen overheid, markt en samenleving.

Oikos bijeenkomst 24 maart

Op 24 maart, ruim een week na de Tweede Kamerverkiezingen, organiseren wij een bijeenkomst over deze verkiezingen: een reflectie op de uitslagen en tevens een terugblik op de Diakonale Kieswijzer die Oikos opstelde in samenwerking met Kerk in Actie. Deze middag...

Diaconale Kieswijzer 2017

Het politieke landschap in Nederland is onoverzichtelijk. Verkiezingen zijn niet alleen een feest van de democratie, maar ook een last (want: keuzeprobleem). De komende Tweede Kamerverkiezingen zijn een gelegenheid om als burgers een voorkeur uit te spreken over het...