030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Stichting Oikos onderzocht in 2013 in opdracht van KBO-Brabant het maatschappelijk rendement van lokale seniorenorganisaties in Noord-Brabant. De totale waarde van dat werk werd destijds geschat op ruim 48 miljoen euro. Het maatschappelijk rendement was ruim 28 miljoen Euro en de besparing op de kosten van de WMO telt ook mee: ruim 20,5 miljoen Euro. Na dit onderzoek is een vervolgonderzoek gedaan in 2015/2016. De resultaten verschenen in het rapport ‘Een eigen huis, Onderzoek naar het maatschappelijk rendement en WMO besparingen van KBO-Afdelingen met een eigen accommodatie‘.