030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl
Belastingontwijking. Wat doen we eraan? Wat is het probleem? Burgers betalen meer belasting dan bedrijven. Gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, sociale zekerheid, rechtspraak, defensie, natuurbehoud, cultuur … publieke voorzieningen die de overheid uit belastingen financiert. Multinationals die in Nederland kantoor houden, dragen door allerlei belastingvoordelen nauwelijks bij aan die voorzieningen terwijl ze er wel gebruik van maken. En de rekensom is vrij simpel: wanneer grote bedrijven minder belasting betalen, betalen burgers meer. Of het mes moet in publieke voorzieningen.
Het huidige belastingstelsel leidt tot ongelijkheid tussen een rijke elite en de grote meerderheid van mensen wereldwijd. Die ongelijkheid bestaat binnen landen, en overstijgt landsgrenzen: zo berekende Oxfam dat de 85 rijkste mensen in de wereld evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking.
Tax Justice publiceerde eind 2016 hierover een Visiedocument Eerlijke Belastingen.