030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Op 20 januari verscheen in het Christelijk Weekblad een artikel van David Renkema over de diaconale kieswijzer: “Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het belooft spannender te worden dan ooit. Maar hoe bepaal je je keuze? Kerk in Actie en Oikos maakten een diaconale kieswijzer. Niet als stemadvies, wel als hulpmiddel … “