030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

De uitslag van de verkiezingen laat iets zien van de drijfveren van de Nederlandse kiezers. We hebben een beeld van de compassie die de kiezers tonen voor mensen die anders lijken, elders leven of later zullen leven. Het wordt een uitdaging de uitslagen goed te interpreteren. De uitdaging ligt er niet alleen voor de onderhandelaars maar ook voor maatschappelijke organisaties en bewegingen. En voor u!

Op 24 maart, ruim een week na de Tweede Kamerverkiezingen, organiseren wij een bijeenkomst over deze verkiezingen: een reflectie op de uitslagen en tevens een terugblik op de Diakonale Kieswijzer die Oikos opstelde in samenwerking met Kerk in Actie. Deze middag organiseren we voor onze vrienden, donateurs en belangstellenden.

Twee sprekers geven hun visie op de verkiezingsuitslagen. Enis Odaci neemt via Volzin en Nieuwwij volop deel aan het publieke debat. Hij zal zijn visie geven vanuit het perspectief van samen leven in Nederland. Maite Vermeulen schrijft voor De Correspondent over internationale samenwerking. Zij brengt dit perspectief in bij haar reflectie. Oikos zal deze middag laten zien wat ze u kan bieden. U bent van harte welkom bij de presentaties en interactieve sessies.

Diakonale Kieswijzer
Oikos heeft meegewerkt aan een diakonale kieswijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Hiervoor zijn verkiezingsprogramma’s vergeleken met een aantal diaconale thema’s. De verkiezingen raken ook aan de thema’s van Oikos. Denk aan duurzame ontwikkeling, belastingontwijking, de rol van religie in de samenleving en polarisatie. De afgelopen jaren zag Oikos dat verwijzingen naar universele waarden, internationale samenwerking, pluraliteit en wetenschappelijke kennis onder ‘populistische’ kritiek is komen te liggen. Hoe kijkt u hier tegenaan?


Programma 24 maart 2017

14.00 Ontvangst
14.15 Plenair programma

  • David Renkema – Uitslag van de verkiezingen als uitdaging voor Oikos
  • Enis Odaci – De verkiezingsuitslag vanuit het perspectief van samen leven in Nederland
  • Maite Vermeulen – De verkiezingsuitslag vanuit het perspectief van internationale samenwerking

15.15 Pauze
15.45 Deelprogramma’s over het werk van Oikos

  • Vreedzame dialoog via Dialogue for Peaceful Change door Jaap van der Sar
  • Samen dromen over een betere toekomst via Toekomstateliers door Christiaan Hogenhuis
  • Realiseer je eigen droom, via crowdfunding – Esther Dwarswaard, Geloofinjeproject
  • Een eerlijk Nederland met eerlijke belastingen – Maaike van Diepen, Tax Justice Nederland

17.00 Borrel


Komt u samen met ons de balans opmaken?
We houden de bijeenkomst in het centrum van Utrecht, nadere details volgen na opgave.
De kosten bedragen 20 euro per persoon. U kunt zich opgeven bij Annelies via oikos@stichtingoikos.nl.