030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Oikos is betrokken bij een internationaal project gericht op het ondersteunen van sport- en buurtcoaches bij hun werk via het EU programma Erasmus+. Dit project beoogt het versterken van gemeenschapsopbouw door sportactiviteiten. In dit tweejarig project zijn in 2017 drie trainingen gepland. De eerste vond begin februari 2017 plaats en is gericht geweest op de rol van sport bij de ontwikkeling van jongeren op een manier die ook gunstig is voor de gemeenschap. Naast allerlei praktische aspecten (hoe zet je hiertoe trainingen op?) kwam ook aan de orde dat individuele veranderingen bij sportcoaches en bij mensen die sport bedrijven niet het ultieme doel kan zijn. Immers, individuen werken binnen sociale contexten die invloed hebben op die individuen. Een individuele verandering leidt niet direct tot een andere context. Begin mei vindt een tweede training plaats waarbij de aandacht vooral is gericht op de vraag hoe sport kan bijdragen aan een veilige gemeenschap. Tijdens deze training worden vele elementen uit DPC toegepast.
Wie meer wil weten: neem contact op met Jaap van der Sar.