030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Het Kerkinactie Kies Advies staat online. Kerk in Actie heeft samen met Oikos een test gemaakt: het Kerk in Actie KiesAdvies. Als je deze test maakt, weet je aan het eind wie er in het algemeen profiteert én wie de dupe wordt van onze politieke keuzes.

Deze test is gebaseerd op een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s van 11 partijen, uitgevoerd door Stichting Oikos. Dit document is hier te lezen (onderaan de popup).