030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Van 20 tot 22 juni wordt in Den Haag de tweejaarlijkse internationale conferentie gehouden van Eurodad. Stichting Oikos participeert hierin, samen met Action Aid, Both Ends, Oxfam Novib en Somo. Bij deze tweejaarlijkse conferentie wordt uitgebreid gesproken over hervorming van ‘development finance’. Dit jaar staan centraal de thema’s: alternatief beleid voor een duurzame wereld, betere manieren om mondiale ontwikkelingen te financieren en het versterken van mondiaal economisch beleid.

Meer informatie hierover vind je op de website van Eurodad (engelstalig).