030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Geef je op

Ben jij ook voor een economie waarin de focus verschuift van welvaart naar welzijn, van groei naar bloei en van winst naar waarde? Een economie waarin empathie, solidariteit en compassie voorop staan, een goede relatie tussen mens en natuur bestaat en iedereen een zinvolle rol heeft en we ons samen inzetten voor gemeenschappelijke doelen?

Voor zo’n economie van iedereen zijn ingrijpende veranderingen nodig. Dat hangt samen met de ingewikkelde verwevenheid van economie en samenleving, zowel lokaal als mondiaal. Deze veranderingen zijn niet vanuit één punt en met een vooropgezet plan te realiseren. Er is een veelheid aan actoren nodig die flexibel improviserend met elkaar samenwerken: burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, zowel lokaal als mondiaal. Wij allemaal dus! Zo krijgen we niet alleen een economie voor iedereen maar ook van iedereen, waar iedereen zich thuis voelt en een zinvolle bijdrage levert.

Vice Versa en Stichting Oikos organiseren hierover de conferentie Een nieuwe economie van iedereen. Met een mondiale blik en een focus op Nederland, geheel in de geest van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen, laten we deelnemers vanuit overheid, bedrijfsleven, universiteiten, maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek gaan; denkers en doeners op het terrein van economische vernieuwing. Willen al deze partijen zich daadwerkelijk voor die veranderingen inzetten? Durven ze die open samenwerking aan en vertrouwen ze elkaar?  Biedt een aangepaste markteconomie daarvoor voldoende ruimte?

‘s Ochtends gaan we in op verschillende visies op economie en ’s middags focussen we op de nieuwe rolverdeling in een complexe economie en op het onderlinge vertrouwen.

Aan het eind van de dag hopen we uitspraken te hebben over hoe overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigd door ons als deelnemers gezamenlijk hun verantwoordelijkheid willen nemen voor een ‘economie van én voor iedereen’.

Doe je mee?
Jouw bijdrage hieraan is onmisbaar! Je bent van harte welkom.

Geef je op

Datum: Donderdag 2 november van 10.00 – 17.00
Adres: Theater Maitland * Landgoed De Horst * De Horst 1 * Driebergen
Deelnemerskosten: € 50,-  (€ 25,- voor studenten en anderen met een krappe beurs)
Organisatie: Stichting Oikos en Vice Versa
Contact: e-mail oikos@stichtingoikos.nl / tel 030 236 15 00

PROGRAMMA

10:00     Opening door dagvoorzitter Christiaan Hogenhuis

10:15     Setting the scene: het (niet eens zo) nieuwe, pluriforme denken over economie.
Presentatie door Irene van Staveren (hoogleraar pluralistische economie Erasmus Universiteit Rotterdam)

11:15     Pauze

11:30     Meer, of minder economie? Economie, of vooral samenleving van iedereen?
Welke veranderingen zijn nodig in het functioneren van de economie en de markt? Paneldiscussie met vier sprekers en zaal:

  • Arjo Klamer (hoogleraar culturele economie Erasmus Universiteit en tot voor kort wethouder): Overheid, markt, civil society en de oikos
  • Govert Buijs (hoogleraar politieke filosofie en religie Vrije Universiteit Amsterdam): Economie en zin, markt en moraal
  • Christiaan Rebergen (DG Internationale Samenwerking ministerie van Buitenlandse Zaken): Economie en ontwikkeling, hulp en handel (in beraad)
  • Mirjam de Rijk (publicist): Economie en ecologie, welvaart en welzijn: mythes van de markt

13:00     Duurzame lunch (toelichting door vertegenwoordiger Landgoed De Horst)

14:00     Dansen met het systeem: De nieuwe rolverdeling tussen bedrijf, overheid en civil society in de complexe ‘economie van iedereen’
Presentatie door Roland Kupers (consultant en Associate fellow Oxford University; mede-auteur Complexity and the Art of Public Policy)

14:45     Pauze

15:00     Samenwerking en rolverdeling in een nieuwe economie in de praktijk: zien we elkaar als partners?
Open space sessie over de nieuwe rolverdeling in ‘de economie van iedereen’ waarbij we ingaan op vragen hoe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het beste vormgegeven kan worden. Met medewerking van onder andere: MVO NL, de Groene Zaak, Economenvannu, Greenpeace, Beweging Nieuwe Economie, Urgenda en Economy Transformers.

16:00     Samenwerking en vertrouwen: wat leren we van de praktijk?
Afsluitend debat met Anke Sikkema (programmamanager Samen in Beleid bij ministerie van Economische Zaken), Richard Kooloos (hoofd Duurzaam Bankieren ABN AMRO en pionier van Circl), Esther Somers (ONE/PDSE en betrokken bij Beweging voor een Nieuwe Economie) en Daniëlle Hirsch (directeur BothENDS).

17:00     Afsluiting en borrel

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Kerk en Wereld

Geef je op