030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Oikos heeft op 31 december 2017 haar werkzaamheden beëindigd. Onze organisatie zag zich het laatste decennium geconfronteerd met ingrijpende – ook bedreigende – veranderingen in haar omgeving en heeft uiteindelijk het tij niet kunnen keren. We willen echter nog één keer met u allen samenkomen om terug te kijken op wat er was, en vooruit te blikken naar wat er komen gaat. We doen dit met een bijeenkomst op 16 maart in Utrecht, getiteld Einde en nieuw begin. U bent hierbij van harte welkom!

Amma Asante zal haar visie geven op de mondiale vragen en dilemma’s, mede in relatie tot de inzet van Oikos. Ze is politicologe en zat korte tijd in de Tweede Kamer voor de PvdA.  Ze heeft veel kennis over ontwikkelingssamenwerking en maatschappelijke vraagstukken. Oikos heeft met plezier met haar samengewerkt rond de publicatie van Game Changers. Diasporadoeners en -denkers voor een andere Afrika-agenda (2014).

Kees Posthumus zal op zijn kenmerkende wijze het gesprek leiden over de nalatenschap van Oikos, de breedte van het netwerk, de thema’s en de methoden van Oikos. Een aantal mensen uit het netwerk van Oikos zal door hem letterlijk aan tafel genodigd worden.

David Renkema is de laatste directeur van Oikos. Hij is in 1983 begonnen bij één van de voorgangers van Oikos. Hij krijgt (bijna) het laatste woord over de verrijkende historie van de organisatie.

De bijeenkomst wordt geopend door de voorzitter van Oikos, Jan van Doggenaar. Oikos medewerker Kees Brussel verzorgt met een aantal muzikanten een muzikale bijdrage.

Programma

13.30     Welkom met koffie en thee
14.00     Opening door Jan van Doggenaar (voorzitter bestuur)
14.10     Amma Asante  – mondiale uitdagingen
14.30     Muzikaal intermezzo door Brussel CS
14.45     Rond de tafel van Kees Posthumus
15.45     David Renkema – de verrijkende historie van Oikos
16.00     Afsluiting met hierna borrel.

Oikos stond voor een specifieke manier van omgaan met mondiale vraagstukken. De inzet was bijna altijd de vraag naar de eigen rol in het geheel. Daarbij richtte Oikos zich niet op de welwillende rol van donateurs van allerhande goede doelen, maar op de veel ongemakkelijker rollen in domeinen als de economie, de samenleving en de politiek. Juist daar liggen de keuzes en ook de dilemma’s. Daarnaast richtte Oikos haar activiteiten op het werken aan een eerlijke en leefbare samenleving, lokaal, nationaal en mondiaal. Ten slotte richtte Oikos zich ook op het verbinden van maatschappelijke vragen met zingeving, waarden en geloof. Hier lag ook de verbintenis met de kerken en de actieve interesse in andere religieuze en niet-religieuze tradities. De rol van Oikos bestond uit toegepast onderzoek, trainingen, cursussen, het faciliteren van samenwerkingsverbanden en educatie. Zelden stonden we hierbij zelf in de spotlights, vaak was het  samenwerking met of dienstverlenend aan andere partners.

De organisatie Oikos mag dan eindigen, de specifieke manier van omgaan met mondiale vragen blijft waardevol. Sterker, die heeft ook toekomst zonder onze organisatie. Daar gaan we tijdens deze laatste bijeenkomst van Oikos bij stilstaan.

Wat                      Afscheid van Oikos
Wanneer              Vrijdagmiddag 16 maart 2018
Waar                    Boothstraat 7 Utrecht
Opgave                via e-mail aan oikos@stichtingoikos.nl (verplicht vanwege de begrensde ruimte)
Kosten                 gratis

Van harte welkom!