030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Wat is de betekenis van de rijke historie van Oikos voor de actuele maatschappelijke vragen? Deze vraag staat centraal in het boekje dat David Renkema in 2018 gaat schrijven. Oikos en de beide voorgangers (IKVOS en OSACI) richtten zich van oudsher op ‘ontwikkelingssamenwerking in brede zin’. Oikos keek daarbij naar de oorzaken van uitsluiting, uitbuiting en milieuverstoring, met name naar die oorzaken waar we ‘zelf’ bij betrokken waren. Dat ‘zelf’ varieerde van burgers en consumenten tot en met ondernemingen, kerken en politiek. Actie, reflectie en educatie waren de middelen die ingezet werden. Tegelijkertijd waren Oikos en haar voorgangers interkerkelijke en oecumenische organisaties. Dat kleurde zowel de inhoud en de vorm als de doelgroepen en partnerorganisaties.

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er veel veranderd, zowel binnen de wereld van ontwikkelingssamenwerking en kerken als binnen de brede, mondiale, context. In het boekje blikken we vanuit actuele mondiale vragen selectief terug op Oikos, IKVOS en OSACI.

Het wordt een boekje met beperkte oplage, een omvang van ongeveer 120 pagina’s en een winkelprijs van maximaal €15,00. Het zal waarschijnlijk najaar 2018 uitkomen, bij uitgeverij Skandalon. We verstrekken het (gratis) aan de organisaties  (kerken, fondsen, partnerorganisaties) die het werk van Oikos mogelijk hebben gemaakt, en aan een deel van onze donateurs. Wil je er zeker van zijn dat je ook een exemplaar van het boekje kunt kopen? Mail dan naar oikos@stichtingoikos.nl, dan zetten we je op de lijst en laten we je het weten als het gedrukt is. Of je doneert minimaal 15 euro aan de Vrienden van Oikos, dan sturen we je het t.z.t. gratis toe. De bankgegevens zijn NL55 INGB 000 232 44 11 t.n.v. Stichting Vrienden van Oikos te Utrecht. Zet dan wel je adres erbij!