030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Op 16 maart werd het slotsymposium gehouden van Oikos: Einde en nieuw begin. Met een zaal vol vrienden, oud-collega’s,  -bestuurders en samenwerkingspartners stonden we stil bij het verleden van Oikos en de opheffing van de organisatie. We keken naar wat was, wat is, en blikten vooruit naar de toekomst. Want we geloven dat het werk van Oikos, het inzetten voor een eerlijke en duurzame samenleving, ook zonder de stichting door zal gaan.

Na het welkomstwoord van voorzitter Jan van Doggenaar (pdf) hield Amma Asante haar keynote speech waarin ze problemen benoemde in de huidige samenleving en tegelijk hoopvol vooruit keek naar de toekomst.

Oikos medewerker Kees Brussel gaf vervolgens samen met twee muzikanten een optreden met enkele zeer poëtische nummers.

Dagvoorzitter Kees Posthumus voerde een ontroerend opheffingsritueel (pdf) uit met de zaal, waarbij hij een kaars aanstak bij het verleden, drie huidige medewerkers een kaars aanstaken bij het heden, en mensen uit de zaal kaarsen aanstaken bij de toekomst.

Ten slotte hield directeur David Renkema een mooi slotwoord (pdf) waarin hij vanuit zijn jarenlange ervaring bij Oikos en haar voorlopers terugblikte op wat er was en vooruit keek naar wat er komt.

Hieronder een foto-impressie van de middag.