030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Het bestuur van stichting Oikos heeft op dinsdag 24 april 2018 formeel besloten om de stichting Oikos te ontbinden per 1 september 2018. De kerkgenootschappen die deel uitmaken van de stichting hebben alle ingestemd met het voornemen om de stichting op te heffen. Het bestuur heeft tevens vastgesteld dat de stichting op het moment van ontbinding geen batig saldo heeft. Het archief van de stichting Oikos (en van de beide voorlopers OSACI en IKVOS) zal ondergebracht worden bij het Utrechts Archief.
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich per e-mail wenden tot David Renkema.