030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Op 16 november a.s. blikken we terug en kijken we vooruit op hoe (kerkelijk) engagement is veranderd de afgelopen decennia. Valt er uit deze geschiedenis iets te leren? Kunnen we spreken van vooruitgang? Theoloog Rikko Voorberg houdt hierover een presentatie, journalist Mirjam Vossen gaat hierover in overleg met de zaal. Het boek dat de laatste Oikos directeur David Renkema over dit thema schreef wordt op deze middag gepresenteerd. En ten slotte worden de prijzen uitgereikt voor de Oikos Challenge.

PROGRAMMA
13.30         Inloop met koffie en thee
14.00         Opening door Ina van de Bunt-Koster (vrienden van Oikos)
14.10         Boekpresentatie: Geloven in een Betere Wereld
14.25         Lezing door theoloog Rikko Voorberg: Compassie in deze tijd
15.00         Pauze
15.30         Gesprek met de zaal onder leiding van journalist en onderzoeker Mirjam Vossen over:
– praktisch idealisme
– feiten, wetenschap en waarden
– educatie en burgerschap
16.20         Prijsuitreiking Challenge door Ina van de Bunt-Koster
16.30         Borrel

De jaren zestig van de twintigste eeuw staan symbool voor verandering en vernieuwing. Het zijn de jaren van ludieke en felle protesten tegen gezagdragers. Het zijn ook de jaren waarin de problemen diepgaand geanalyseerd werden en waarin onbekommerd gedroomd werd over een nieuwe wereld.  Nederland deed de luiken naar de buitenwereld open. Mondiale vragen werden onderwerp van onderzoek, publiek beraad en creatieve acties. Wat destijds startte als ‘spontane en ludieke’ initiatieven, kreeg spoedig vaste vorm in organisaties die zich inzetten voor solidariteit. Nu, ruim vijftig jaar later, is de wereld ingrijpend veranderd.  De aanpak van mondiale vragen is met de tijd meegegaan, soms vanuit de bestaande organisaties en soms tegenover de gevestigde organisaties.

Oikos heeft haar wortels in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ze werkte voor en met  een aantal kerkgenootschappen en allerlei kritische bewegingen zoals de anti-apartheids-beweging (Kairos), de vredesbeweging (IKV en Pax Christi), eerlijke handel (Solidaridad, Max Havelaar, Fair Trade Original) en anders-globalisten.  Na vele jaren van onderzoek, educatie en actie is Oikos begin dit jaar om economische redenen opgeheven.

Het hedendaagse engagement uit zich allerlei vormen, van het laagdrempelige click-activisme en pop-up bewegingen tot en met sociale ondernemingen. Ook christenen zijn daar mee verbonden, soms herkenbaar, vaak onzichtbaar. Christelijke stromingen die zich vroeger afzijdig hielden van maatschappelijke acties, staan nu in de frontlinie. Bij al deze veranderingen dringt zich een aantal vragen op. Wat is gebleven? Wat is veranderd? Valt er uit deze geschiedenis iets te leren? Kunnen we spreken van vooruitgang?

Op 16 november spreken we over deze vragen. Theoloog Rikko Voorberg, die het hedendaagse engagement bijna belichaamt, geeft vanuit zijn initiatieven rond o.a. ‘Wij gaan ze halen’ zijn visie op de veranderingen. Hij vroeg tijdens de dodenherdenking (4 mei 2017) aandacht voor vluchtelingen die  de tocht naar Europa niet overleven. Journalist en onder-zoeker Mirjam Vossen  modereert daarna het onderlinge gesprek. Zij promoveerde dit jaar op de beeldvorming  rond wereldwijde armoede in de media.

Tijdens de bijeenkomst wordt het boek over Oikos ‘Geloven in een betere wereld’ gepresenteerd, dat David Renkema schreef. Ook worden de prijzen uitgereikt voor de Challenge die de stichting Vrienden van Oikos heeft georganiseerd om hun restsaldo een bestemming ‘in de geest van Oikos’ te geven.

Lokatie: In de Driehoek, Willemsplantsoen 1C, Utrecht
De bijeenkomst is gratis.
Opgeven kan door een e-mail te sturen naar oikos@stichtingoikos.nl, of zo nodig een briefje aan Stichting Oikos, Mariahoek16-17, 3511 LG Utrecht.


Kun je niet komen maar ben je wel benieuwd naar het boek?
Reserveer het dan alvast bij Skandalon.

‘Wie dit boek leest, komt diep onder de indruk van de voorhoedepositie die Oikos lange tijd heeft ingenomen. Laat dit het begin zijn van een nieuwe oecumene.’ – Jan Pronk