030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Medio november verscheen het boek Geloven in een betere wereld. Sporen van Oikos, geschreven door de laatste Oikos directeur David Renkema.
Het boek is te bestellen bij Skandalon.

‘Wie dit boek leest, komt diep onder de indruk van de voorhoedepositie die Oikos lange tijd heeft ingenomen. Laat dit het begin zijn van een nieuwe oecumene.’ – Jan Pronk

Het boek werd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Utrecht waarin met diverse generaties werd stilgestaan bij kerkelijk en christelijk engagement vroeger en nu.