030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Het valt soms niet mee om een lastige situatie of conflict goed bespreekbaar te maken. Welke elementen dragen bij aan het conflict? En hoe kun je stappen zetten in het beter begrijpen van elkaar? Hiertoe heeft Oikos in samenwerking met Corrymeela (Noord-Ierand) een training ontwikkeld, Dialogue for Peaceful Change. Deze training heeft na bijna 15 jaar haar bestaan bewezen in diverse landen wereldwijd.

Van 24 – 29 maart 2019 vindt opnieuw een DPC-training plaats in Corrymeela, Noord Ierland. De training eindigt op de dag van de Brexit – 29 maart. Zoals op de deur van Corrymeela staat: Corrymeela starts when you leave. Oftewel: de toepassing van de DPC-training start na het einde van de training.
Voor meer informatie: zie de documenten hieronder. De training is engelstalig, de groep zal internationaal van aard zijn.
De kosten bedragen € 1250,-

Practical information DPC training 24 – 29 March 2019

General information about DPC Training

Invitationletter DPC Training of Facilitators March 2019

Application form for participation DPC Training march 2019