030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Bestuur Vrienden van Oikos

Het bestuur van de Vrienden van Oikos bestaat uit de volgende personen:

  • Ina van de Bunt-Koster (voorzitter)
  • AndrĂ© Leliveld (penningmeester)
  • Robert Wiggers (alg. bestuurslid)
  • Kathrine van den Bogert (alg. bestuurslid)