030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Oikos ondersteunt organisaties met veranderingstrajecten gericht op een eerlijke en leefbare wereld voor iedereen. Zo bieden we:

Oikos is het expertisecentrum op het gebied van:

  • Economie en belastingen
  • Maatschappelijk onbehagen, populisme en polarisatie
  • De transitie naar duurzaamheid
  • Religie, levensbeschouwing en Faith Based Organisations (FBO’s)
  • Burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk

Feiten, analyse  en waardering maken deel uit van veranderingsstrategieën. Wat speelt er in de context? Wie zijn de belangrijkste spelers? Wat zijn de effecten van mijn handelingen? Hoe vertaal ik mijn idealen in een stappenplan of een heldere bijdrage aan het publieke debat?  Oikos heeft de expertise in toegepast onderzoek, toegespitst op de vraag van partnerorganisaties en klanten.

Oikos biedt momenteel twee verschillende trainingen voor groepen:

  • Dialogue for Peaceful Change, een methode om productief met conflicten om te gaan
  • Leider in last, gericht op hoe als (kerkelijk) leider om te gaan met maatschappelijk onrust en populisme

Als organisatie, beweging of burgerinitiatief werk je aan maatschappelijke veranderingen. Gaandeweg loop je aan tegen verschillen, zowel binnen de organisatie als in relatie met allerhande stakeholders. Hoe ga je hier mee om en zorg je dat de verschillen niet belemmeren om doelen na te streven? Oikos beschikt over de expertise om dit soort processen te begeleiden.

Oikos verzorgt conferenties, symposia, workshops en rondetafelgesprekken rond actuele spannende kwesties. Het gaat hierbij zowel om de inhoudelijke als de praktische kant van deze bijeenkomsten. Daarnaast verlenen wij medewerking aan bijeenkomsten van anderen, bijvoorbeeld door presentaties te verzorgen en deel te nemen aan debatten.

Oikos heeft in de loop van de tijd veel ervaring opgedaan met het faciliteren van samenwerkingsverbanden of van eigenstandige initiatieven. We verzorgen dan het coördinatiepunt, het campagneteam, het uitvoerende werk, het penvoerderschap en/of de administratie.
We doen dit o.a. voor Tax Justice Nederland en crowdfundingplatform Geloofinjeproject.

Oikos maakt spannende maatschappelijke kwesties bespreekbaar en hanteerbaar

Oikos is goed in het vertalen van ideeën en visies in concrete plannen.

Oikos maakt verschillen in drijfveren, waarden, verlangens en overtuigingen productief.

Wil je weten hoe wij goed kunnen samenwerken? Neem contact op via 030 236 15 00