030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Dialogue for Peaceful Change

DPC is een conflictmanagement methode waarin kennis en praktijkervaring uit de hele wereld is samengebracht. Oikos is initiatiefnemer van de internationale DPC-coalitie en heeft de methode mede vorm gegeven. Oikos geeft wereldwijd advies en trainingen.

‘Sinds de toepassing van DPC zijn er minder jongeren omgekomen door geweld van jeugdbendes in onze stad. En we besparen alleen al op politie inzet 30.000 dollar per jaar. De samenwerking met de andere stakeholders is sinds DPC enorm verbeterd. Een zegen voor de stad.’ (Jim Hyde, net gepensioneerde politiechef in Antioch, USA)

DPC training

U bent een professional die zich prima redt. Toch heeft u het gevoel dat u wel wat nieuwe input kunt gebruiken in situaties waarin u:

  • een efficiëntere samenwerking wenst;
  • verschillende belangen samen moet brengen;
  • merkt dat spanningen hoog op (dreigen te) lopen;
  • ziet dat deze spanningen ook iets doen met mensen die niet direct betrokken zijn.

… dan biedt de DPC methode u de handvatten waar u naar op zoek bent. U leert te ontrafelen wat er speelt en welke mogelijke drivers een rol spelen. Uiteraard is er ook aandacht voor de juiste strategie. Zo leert u welke interventies ter plekke mogelijk zijn. Daarnaast is er ruim aandacht voor structurele processen die tot een duurzame oplossing kunnen leiden. Naast analyse en strategie oefent u uitgebreid met een set van concrete tools die u meteen kunt toepassen in de praktijk.

‘DPC maakt voor mij een groot verschil in mijn functie als family worker. Ik kan gezinnen veel beter begeleiden bij het vinden van oplossingen voor hun problemen.’ (Katalyn, Family Worker in Roemenië).

De methode

‘Nu ik je begrijp, snap ik nog beter waarom ik je zou willen vermoorden!’ Deze quote zegt alles over de averechtse werking die dialoog kan hebben. Dialogue for Peaceful Change (DPC) gaat dan ook niet over de hoop dat door wederzijds begrip er vanzelf wel een oplossing komt voor situaties waarin mensen tegenover elkaar (dreigen te) staan. Het is een methode waarbij je goed wakker moet zijn en gestructureerd aan het werk gaat. Je werkt aan veranderingen vanuit een bepaalde benadering. Uitgangspunten van deze benadering zijn: conflicten horen bij het leven, je werkt aan inclusive solutions en bent voorbereid op nieuwe veranderingen. Met als doel: zelfbewuster en efficiënter omgaan met conflicten. Dat draagt bij aan betere samenwerking, nieuwe oplossingsrichtingen en duurzamer beleid.

DPC biedt de ingrediënten voor een conceptuele benadering in combinatie met handzame tools. De methode ‘heeft geen kleur’ doordat bij de ontwikkeling mensen uit diverse culturen mensen betrokken waren. De methode bewijst dagelijks wereldwijd haar nut, op grote en kleine schaal.