030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Maatschappelijk Rendement

Dat vrijwilligerswerk van onschatbare waarde voor de Nederlandse samenleving is, zal vrijwel iedereen beamen. Hoeveel vrijwilligerswerk precies waard is, wordt berekend in de onderzoeken die Oikos uitvoert naar het maatschappelijk rendement. Oikos wil hiermee de bewustwording over het belang van vrijwilligerswerk vergroten, zowel bij de vrijwilligers zelf, als bij beleidsmakers.

Oikos is in 2003 begonnen met onderzoeken naar het maatschappelijk rendement, oftewel Social Return on Investment. Sinsdien zijn diverse kerken onderzocht, maar ook moskeeën en jeugd- en ouderenorganisaties. Door het onderzoek en presentatie van de resultaten groeide het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn bij de betrokken vrijwilligers.

De methode die Oikos heeft ontwikkeld, rekent de de door vrijwilligers gewerkte uren zo precies mogelijk om in een geldwaarde. En we onderzoeken hoeveel geld dat vrijwilligerswerk de rest van de samenleving uitspaart. Daarbij rekenen we met tarieven, zoals die in de thuiszorg gelden. Het uitgespaarde bedrag noemen wij het maatschappelijk rendement. De uitkomst is geen advies voor het aanvragen van subsidie. Wel laat de uitkomst zien dat vrijwilligerswerk belangrijk is en gekoesterd moet worden.

Een paar resultaten:

Onderzochte groep Geldwaarde van het werk Maatschappelijk Rendement
Utrecht (2004) – Protestentse Gemeente

€ 15.939.000

€ 8.250.000

Den Haag (2006) – Migrantenkerken

€ 43.000.000

€ 16.500.000

Lelystad (2009) – Interkerkelijk Diakonaal Overleg

2.092.000

€ 1.613.000

Nederland (2009) – Youth for Christ

€ 2.577.000

€ 1.324.000

Nederland (2008) – 16 Moskeeën

€ 10.168.000

€ 5.216.000

Veldhoven (2012) – zes ouderenorganisaties

€ 1.390.000

€ 822.000

Het achterliggende principe is eenvoudig: aan elk werk is ook een financiële waarde toe te kennen. Betaling vindt bij werknemers plaats op basis van gewerkte uren en uurloon. Voor vrijwilligerswerk is te bepalen wat iemand verdiend zou hebben in een vergelijkbare betaalde functie voor de gewerkte uren. Oikos berekent het maatschappelijk rendement steeds voor organisaties als geheel – vrijwilligers doen hun werk immers niet om er voor betaald te worden maar om een bijdrage te leveren aan het doel van de organisatie.

Het effect van de verschillende onderzoeken tot nu toe is verschillend:

  • Vrijwilligers zijn trots op en meer zelfbewust over het belang van hun vrijwilligerswerk
  • Ze kunnen zich vergelijken met andere organisaties.
  • Vrijwilligersorganisaties kunnen aan overheden en fondsen laten zien wat het effect is van hun werk in vergelijking met andere werksoorten
  • Financiers en overheden krijgen meer instrumenten in handen om een beleidsafweging te maken rond de besteding van middelen: Welke subsidie heeft de meeste impact?
Wil je meer weten of wil je zelf een MaRe onderzoek laten uitvoeren? Neem contact met ons op via oikos@stichtingoikos.nl.