030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl
David Renkema

David Renkema

Directeur

David is de directeur sinds 2014. Behalve met de directie van Oikos houdt David zich bezig met de projecten Diaconale Kieswijzer en Waarden maken het verschil (pleisterplaatsen). Zijn expertise ligt op het gebied van voedselzekerheid, eerlijke handel, duurzaamheid en religie. David is niet de man van snelle standpunten, wel van een grondige doordenking van lastige vragen. Hij kan u van dienst zijn met adviezen, position papers en presentaties. Samenwerking met mensen met andere ervaringen of ideeën is voor hem een pré.

Nevenfuncties: voorzitter bestuur van DeZinnen te Den Haag.

Mail David via d.l.renkema [at] stichtingoikos.nl.

Jaap van der Sar

Jaap van der Sar

Projectmedewerker

Jaap richt zich binnen Oikos op de volgende terreinen:

 • Berekening van het maatschappelijk rendement, met name van vrijwilligersorganisaties en –groepen
 • Productief omgaan met tegenstellingen en polarisaties
 • Conflicthantering. Samen met collega’s uit verschillende landen ontwikkelde hij de methode ‘Dialogue for Peaceful Change’. Toepasbaar in klein en groot verband.
 • Sustainable Development Goals
 • Verkiezingen

Mail Jaap via jvdsar [at] stichtingoikos.nl

Esther Dwarswaard

Esther Dwarswaard

Projectmedewerker

Esther zet zich in als coördinator van het crowdfundingplatform Geloofinjeproject, en is daarnaast verantwoordelijk voor de Public Relations van Oikos. Ook werkt zij regelmatig mee aan het organiseren van een activiteit. Haar kwaliteiten zijn:

 • Organisatietalent
 • Crowdfundingexpert
 • Samenwerken met diverse partners, fondsen, klanten en andere belanghebbenden
 • In elkaar zetten en onderhouden van websites
 • Tekst- en beeldredactie

Mail Esther via e.dwarswaard [at] stichtingoikos.nl

Mirjam Pruis

Mirjam Pruis

Projectmedewerker

Mirjam Pruis coördineert het platform Shop ’n Style. Dit project biedt jongeren de kans om workshops te verzorgen en eigen projecten te initiëren op het gebied van duurzame mode. Het doel van deze activiteiten is om het gesprek op gang te brengen en andere jongeren te inspireren. Mirjam draagt zorg voor de positionering en ontwikkeling van het platform en begeleidt het jonge team. Haar kwaliteiten zijn:

 • training en coaching
 • ontwikkeling van lesprogramma’s en workshops
 • duurzaamheid in de modewereld
 • projectmanagement

Mail Mirjam via m.pruis [at] stichtingoikos.nl

Christiaan Hogenhuis

Christiaan Hogenhuis

Projectmedewerker

Christiaan is een enthousiaste, gedreven en creatieve onderzoeker en facilitator als het gaat om het werken aan een inclusieve, eerlijke en leefbare samenleving. Zijn kennisvelden zijn:

 • Duurzame ontwikkeling en economie
 • Transities en energieke samenleving
 • Betekenis van duurzame welvaart en kwaliteit van leven
 • Omgaan met maatschappelijke pluriformiteit en onzekerheid
 • De maatschappelijke betekenis van religie en levensbeschouwing

Vaardigheden:

 • Leiden van verdiepende gesprekken
 • Faciliteren van creatieve workshops en samenwerking
 • Onderzoeken en analyseren

Mail Christiaan via ct.hogenhuis [at] stichtingoikos.nl

Maaike van Diepen

Maaike van Diepen

Projectmedewerker

Maaike werkt als coördinator voor het platform Tax Justice. Haar expertise richt zich op:

 • Inzichtelijk maken van complexe problematiek rondom (inter)nationale belastingen, bedrijven en politiek
 • Het schrijven van heldere beleidsstukken hierover
 • Coördineren van bijeenkomsten, overleggen en activiteiten van Tax Justice Nederland
 • Lobbyen binnen het netwerk, politiek en financiële instellingen

Mail Maaike via maaike [at] taxjustice.nl

Kees Brussel

Kees Brussel

Coördinator Beheer en Financiën

Kees is verantwoordelijk voor het Beheer en de Financiën bij Oikos. Zijn taken en deskundigheden zijn:

 • Algemene administratie
 • Arbo en preventie
 • Automatisering
 • Beheer gebouw en inventaris
 • Personeelsadministratie
 • Projectadministratie

Mail Kees via kees [at] stichtingoikos.nl

Annelies Hartman

Annelies Hartman

Secretaresse

Annelies is de spin in het web, zij beheert het secretariaat van Oikos en is bereikbaar via het algemene mailadres: oikos@stichtingoikos.nl.