030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl
Blog: Een nieuwe economie van iedereen

Blog: Een nieuwe economie van iedereen

Wie is er niet voor een samenleving met een economie waarin de aandacht is verschoven van welvaart naar welzijn, van groei naar bloei en van winst naar waarden? Een economie die bovendien een voertuig van zingeving is omdat deze gekenmerkt wordt door empathie,...

Blog: Energietransitie – compleet genoeg?

Blog: Energietransitie – compleet genoeg?

In het werk van Oikos speelt ‘energietransitie’ een grote rol. Volgens een algemene definitie, met name in zwang bij de overheid, gaat het er om ‘van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen.’ Afspraken...

Blog: Krijgt compassie een stem?

Blog: Krijgt compassie een stem?

Is het ‘slechte’ populisme op 15 maart verslagen? Het enkele feit dat de PVV niet de grootste partij is geworden, heeft gezorgd voor opluchting. Natuurlijk herken ik die gevoelens. De uitslag had wat dit betreft veel erger kunnen zijn. Maar kunnen we nu de politiek...

Oikos participeert in Eurodad conferentie

Oikos participeert in Eurodad conferentie

Van 20 tot 22 juni wordt in Den Haag de tweejaarlijkse internationale conferentie gehouden van Eurodad. Stichting Oikos participeert hierin, samen met Action Aid, Both Ends, Oxfam Novib en Somo. Bij deze tweejaarlijkse conferentie wordt uitgebreid gesproken over...

Kerkinactie Kies Advies

Kerkinactie Kies Advies

Het Kerkinactie Kies Advies staat online. Kerk in Actie heeft samen met Oikos een test gemaakt: het Kerk in Actie KiesAdvies. Als je deze test maakt, weet je aan het eind wie er in het algemeen profiteert én wie de dupe wordt van onze politieke keuzes. Deze test is...

Sport-coaches ondersteunen de gemeenschapsopbouw

Sport-coaches ondersteunen de gemeenschapsopbouw

Oikos is betrokken bij een internationaal project gericht op het ondersteunen van sport- en buurtcoaches bij hun werk via het EU programma Erasmus+. Dit project beoogt het versterken van gemeenschapsopbouw door sportactiviteiten. In dit tweejarig project zijn in 2017...