030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Boek Geloven in een betere wereld gepresenteerd

Medio november verscheen het boek Geloven in een betere wereld. Sporen van Oikos, geschreven door de laatste Oikos directeur David Renkema. Het boek is te bestellen bij Skandalon. 'Wie dit boek leest, komt diep onder de indruk van de voorhoedepositie die Oikos lange...

Sporen van Oikos voorbij dit jaar: de volgende DPC-training

Sporen van Oikos voorbij dit jaar: de volgende DPC-training

Het valt soms niet mee om een lastige situatie of conflict goed bespreekbaar te maken. Welke elementen dragen bij aan het conflict? En hoe kun je stappen zetten in het beter begrijpen van elkaar? Hiertoe heeft Oikos in samenwerking met Corrymeela (Noord-Ierand) een...

16 november: bijeenkomst Geloven in een betere wereld

16 november: bijeenkomst Geloven in een betere wereld

Op 16 november a.s. blikken we terug en kijken we vooruit op hoe (kerkelijk) engagement is veranderd de afgelopen decennia. Valt er uit deze geschiedenis iets te leren? Kunnen we spreken van vooruitgang? Theoloog Rikko Voorberg houdt hierover een presentatie,...

Stichting Oikos is in liquidatie

Het bestuur van stichting Oikos heeft op dinsdag 24 april 2018 formeel besloten om de stichting Oikos te ontbinden per 1 september 2018. De kerkgenootschappen die deel uitmaken van de stichting hebben alle ingestemd met het voornemen om de stichting op te heffen. Het...

Verslagen slotsymposium Oikos: Einde en nieuw begin

Verslagen slotsymposium Oikos: Einde en nieuw begin

Op 16 maart werd het slotsymposium gehouden van Oikos: Einde en nieuw begin. Met een zaal vol vrienden, oud-collega's,  -bestuurders en samenwerkingspartners stonden we stil bij het verleden van Oikos en de opheffing van de organisatie. We keken naar wat was, wat is,...

Oikos publicatie Het kan anders!

Wat is de betekenis van de rijke historie van Oikos voor de actuele maatschappelijke vragen? Deze vraag staat centraal in het boekje dat David Renkema in 2018 gaat schrijven. Oikos en de beide voorgangers (IKVOS en OSACI) richtten zich van oudsher op...

16 maart Oikos bijeenkomst: Einde en nieuw begin

16 maart Oikos bijeenkomst: Einde en nieuw begin

Oikos heeft op 31 december 2017 haar werkzaamheden beëindigd. Onze organisatie zag zich het laatste decennium geconfronteerd met ingrijpende – ook bedreigende – veranderingen in haar omgeving en heeft uiteindelijk het tij niet kunnen keren. We willen echter nog één...

Hoe groen is het hart van de kerk?

Hoe groen is het hart van de kerk?

Op 1 december organiseerden het netwerk Theologie en Duurzaamheid, Oikos en de Groene Kerken Actie de studiemiddag ‘Hoe groen is het hart van de kerk?’ Doel was de theologie en de predikanten, pastores en theologen dichter bij de Groene Kerken Actie te brengen en...

Verslagen conferentie Een nieuwe economie van iedereen

Verslagen conferentie Een nieuwe economie van iedereen

Wie is er niet voor een economie en samenleving waarin de aandacht is verschoven van welvaart naar welzijn, van groei naar bloei en van winst naar waarde(n), die ten dienste staat van in plaats van gediend wordt door mensen, en waarin een goede relatie tussen mens en...

Interview Oikos directeur David Renkema in Volzin 2018 #1

Interview Oikos directeur David Renkema in Volzin 2018 #1

In het eerste nummer van 2018 van Volzin is een uitgebreid gesprek opgenomen met Oikos directeur David Renkema, als onderdeel van de serie over het Onze Vader. David gaat hierbij in op de vijfde bede van het Onze Vader: "Geef ons vandaag het brood dat wij nodig...