030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl
Vertrouwen in de toekomst vergt leiderschap en een nieuwe economie

Vertrouwen in de toekomst vergt leiderschap en een nieuwe economie

Op 2 en 3 oktober nam Christiaan Hogenhuis deel aan de bijeenkomst ‘Vertrouwen en leiderschap’ plaats op de klipper Stad Amsterdam, in de haven van Rotterdam. Georganiseerd door het ERGO netwerk (Economie, Religie, Governance & Organisatie). Christiaan schreef een...

Blog: Monitoring & Evaluation  – of toch iets anders?

Blog: Monitoring & Evaluation – of toch iets anders?

Wat leren we van wat we doen of nalaten? Dat is een belangrijke vraag omdat deze uitdaagt even na te denken. Bij tal van projecten, zeker rond ontwikkelingssamenwerking, is de vraag in het project ingebakken. De naam varieert maar de inhoud is gelijk: wat hebben we...

Studiedag op 1 december: Is het hart van de kerk groen?

Studiedag op 1 december: Is het hart van de kerk groen?

Studiedag Theologie, Duurzaamheid en de Groene Kerken Waarom zet je je in kerkelijk verband in voor duurzaamheid en de Groene Kerken? Is Groene Kerk zijn alleen maar interessant omdat duurzaam beleid financieel iets oplevert? Of omdat we toevallig zowel van bloempjes...

Blog: Einde Oikos per 31 december

Blog: Einde Oikos per 31 december

Oikos ziet zich genoodzaakt om per 31 december a.s. haar werkzaamheden te beëindigen. Onze organisatie zag zich het laatste decennium geconfronteerd met ingrijpende – ook bedreigende – veranderingen in haar omgeving. Lang is geprobeerd om deze veranderingen te...

Blog: Een nieuwe economie van iedereen

Blog: Een nieuwe economie van iedereen

Wie is er niet voor een samenleving met een economie waarin de aandacht is verschoven van welvaart naar welzijn, van groei naar bloei en van winst naar waarden? Een economie die bovendien een voertuig van zingeving is omdat deze gekenmerkt wordt door empathie,...