030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Oikos publicatie Het kan anders!

Wat is de betekenis van de rijke historie van Oikos voor de actuele maatschappelijke vragen? Deze vraag staat centraal in het boekje dat David Renkema in 2018 gaat schrijven. Oikos en de beide voorgangers (IKVOS en OSACI) richtten zich van oudsher op...

16 maart Oikos bijeenkomst: Einde en nieuw begin

16 maart Oikos bijeenkomst: Einde en nieuw begin

Oikos heeft op 31 december 2017 haar werkzaamheden beëindigd. Onze organisatie zag zich het laatste decennium geconfronteerd met ingrijpende – ook bedreigende – veranderingen in haar omgeving en heeft uiteindelijk het tij niet kunnen keren. We willen echter nog één...

Hoe groen is het hart van de kerk?

Hoe groen is het hart van de kerk?

Op 1 december organiseerden het netwerk Theologie en Duurzaamheid, Oikos en de Groene Kerken Actie de studiemiddag ‘Hoe groen is het hart van de kerk?’ Doel was de theologie en de predikanten, pastores en theologen dichter bij de Groene Kerken Actie te brengen en...

Verslagen conferentie Een nieuwe economie van iedereen

Verslagen conferentie Een nieuwe economie van iedereen

Wie is er niet voor een economie en samenleving waarin de aandacht is verschoven van welvaart naar welzijn, van groei naar bloei en van winst naar waarde(n), die ten dienste staat van in plaats van gediend wordt door mensen, en waarin een goede relatie tussen mens en...

Interview Oikos directeur David Renkema in Volzin 2018 #1

Interview Oikos directeur David Renkema in Volzin 2018 #1

In het eerste nummer van 2018 van Volzin is een uitgebreid gesprek opgenomen met Oikos directeur David Renkema, als onderdeel van de serie over het Onze Vader. David gaat hierbij in op de vijfde bede van het Onze Vader: "Geef ons vandaag het brood dat wij nodig...

Vertrouwen in de toekomst vergt leiderschap en een nieuwe economie

Vertrouwen in de toekomst vergt leiderschap en een nieuwe economie

Op 2 en 3 oktober nam Christiaan Hogenhuis deel aan de bijeenkomst ‘Vertrouwen en leiderschap’ plaats op de klipper Stad Amsterdam, in de haven van Rotterdam. Georganiseerd door het ERGO netwerk (Economie, Religie, Governance & Organisatie). Christiaan schreef een...

Blog: Monitoring & Evaluation  – of toch iets anders?

Blog: Monitoring & Evaluation – of toch iets anders?

Wat leren we van wat we doen of nalaten? Dat is een belangrijke vraag omdat deze uitdaagt even na te denken. Bij tal van projecten, zeker rond ontwikkelingssamenwerking, is de vraag in het project ingebakken. De naam varieert maar de inhoud is gelijk: wat hebben we...

Studiedag op 1 december: Is het hart van de kerk groen?

Studiedag op 1 december: Is het hart van de kerk groen?

Studiedag Theologie, Duurzaamheid en de Groene Kerken Waarom zet je je in kerkelijk verband in voor duurzaamheid en de Groene Kerken? Is Groene Kerk zijn alleen maar interessant omdat duurzaam beleid financieel iets oplevert? Of omdat we toevallig zowel van bloempjes...

Blog: Einde Oikos per 31 december

Blog: Einde Oikos per 31 december

Oikos ziet zich genoodzaakt om per 31 december a.s. haar werkzaamheden te beëindigen. Onze organisatie zag zich het laatste decennium geconfronteerd met ingrijpende – ook bedreigende – veranderingen in haar omgeving. Lang is geprobeerd om deze veranderingen te...