030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Oikos Nieuws

Oikos Nieuws is onze periodieke uitgave waarin we je informeren over de lopende programma’s en projecten. Het blad verschijnt met ingang van 2017 eenmaal per jaar. Hierin publiceren we ook het verslag van het afgelopen jaar. Je kunt dit blad toegezonden krijgen door je op te geven als abonnee voor 10 euro per jaar (mail naar oikos@stichtingoikos.nl) of je aan te melden als donateur (vriend) van Oikos.

Hieronder ziet u de laatste twee nummers (via ISSUU.com):

ON #76 juni 2017 inclusief jaarverslag 2016       ON #75 (december 2016)