030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Oikos Nieuws

Oikos Nieuws was onze periodieke uitgave waarin we onze achterban informeerden over de lopende programma’s en projecten. Hieronder lees je de allerlaatste edities van ons blad

De laatste editie ooit is uitgekomen begin februari 2018. Hierin blikken we terug op 2017 en kijken we vooruit naar enkele activiteiten van 2018.

ON #77 februari 2018 inclusief jaarverslag 2017

ON #76 juni 2017 inclusief jaarverslag 2016

ON #75 (december 2016)