030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Bestuur

Jan van Doggenaar.

Jan van Doggenaar

Voorzitter: Jan van Doggenaar
Penningmeester: Geert-Jan Meijerhof
Secretaris: Maarten Bavinck

Overige bestuursleden:

  • Annelies Kanis
  • Jorge Castillo Guerra
  • Kees Nieuwerth
  • Veerle Rooze

Het bestuur is bereikbaar via ons algemene e-mailadres oikos@stichtingoikos.nl.