030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Publicaties van Oikos

Onderstaande publicaties kunt u aanklikken via de titel en bestellen of direct inzien.

Visierapport belastingontwijking

Visierapport belastingontwijking

Belastingontwijking. Wat doen we eraan? Wat is het probleem? Burgers betalen meer belasting dan bedrijven. Gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, sociale zekerheid, rechtspraak, defensie, natuurbehoud, cultuur ... publieke voorzieningen die de overheid uit...

Lees meer

Praktijkboek religie & ontwikkeling

Dit is een publicatie die Oikos heeft gemaakt voor het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling (KCRO) Het praktijkboek is geschreven door en voor ontwikkelingsprofessionals. In dit boek bieden wij, aan de hand van ervaringsverhalen en theorieën rondom religie en...

Lees meer

De ceder en de saxofoon

Al 25 jaar wordt er gesproken over duurzame ontwikkeling. Maar waarom laat een definitieve omslag naar duurzaamheid nog steeds op zich wachten? Die vraag staat centraal in het nieuwe boek van Christiaan Hogenhuis De ceder en de saxofoon. De term ‘duurzame...

Lees meer