030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Werken aan een eerlijke en leefbare wereld kan niemand alleen. Wij werken daarom actief samen met een groot aantal maatschappelijke en ontwikkelingsorganisaties. Ook werken we samen met kerken die vertegenwoordigd zijn in het stichtingsbestuur. Daarnaast participeren we in diverse bredere samenwerkingsverbanden en campagnes. Want samen staan we sterk in ons streven naar een eerlijke en leefbare wereld. Zo werken we samen met: