030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Toekomstateliers

Allerlei mensen en groepen hebben ideeën om onze samenleving mooier, prettiger, leefbaarder en eerlijker te maken. Kortom, voor een transitie naar een duurzame samenleving. Maar soms loop je ineens tegen beperkingen aan. Dan is een doorbraak nodig. Die ontstaat waar ervaringen, verbeelding, netwerk, kennis en middelen van veel mensen samen komen en de ruimte krijgen. Toekomstateliers zijn creatieve en interactieve workshops waarin we een verrassende diversiteit aan partijen bij elkaar brengen om visies en/of praktische oplossingen voor concrete vragen te ontwerpen. Waar iedereen vanuit de eigen positie en naar eigen mogelijkheden de eigen kracht inzet voor een concreet idee.

Zo hebben we samen met anderen een toekomstatelier georganiseerd voor het ontwerpen en op gang brengen van een ‘schone luchtroute’ in Utrecht; in eerste instantie als onderdeel van één van de culturele zondagen in Utrecht, maar uiteindelijk met een blijvend karakter. Eerder zijn toekomstateliers georganiseerd over het opzetten van een voedselhub voor regionaal voedsel in Utrecht, voor het ontwikkelen van een spel dat basisschoolleerlingen leert wat je met afval kunt (naar aanleiding van een afstudeeropdracht voor de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht), over de wens om een meidenopvanghuis te organiseren specifiek voor meisjes met een islamitische achtergrond en – in opdracht van de gemeente Utrecht – over de vraag wat Utrecht kan doen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (zie ook www.tadu.nl). Ook zijn verkennende toekomstateliers georganiseerd in opdracht van de gemeente Culemborg en Wageningen.
Voorbeeld van toekomstatelier: Toekomstatelier Utrecht – 2016 – verslag

Heb je interesse  in een toekomstatelier bij jouw gemeente of organisatie? Neem dan contact met ons op.