030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Vrienden van Oikos

De donateurs van Oikos zijn verenigd in de Stichting Vrienden van Oikos; zij maken het werk van Oikos mede mogelijk. De Vrienden zien het unieke van Oikos en dragen er aan bij dat Oikos zich verder kan blijven ontwikkelen. De Stichting Vrienden van Oikos is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. Vanuit die onafhankelijkheid beoordeelt het bestuur van de Vrienden projectaanvragen van Oikos.

Oikos heeft vrienden nodig!
Voor het werk van Oikos zijn de Vrienden van Oikos onmisbaar. Word ook vriend! Met jouw donatie is Oikos in staat om nieuwe thema’s te verkennen waar (nog) geen fondsen voor beschikbaar zijn. Vernieuwende projecten, zoals activiteiten met jongeren en met migranten, konden daardoor in het recente verleden door Oikos worden opgestart, bestaande projecten verder geprofessionaliseerd. Dankzij de Vrienden heeft Oikos de mogelijkheid werk te doen met en voor groepen uit de samenleving die zelf geen financiële mogelijkheden hebben.

Wie kan Vriend worden?
Iedereen kan Vriend worden van Oikos. Niet alleen particulieren, maar ook kerkelijke gemeentes, congregaties, diaconieën en MOV-groepen. Stichting Vrienden van Oikos is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat jouw donatie aan onze stichting aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Vrienden van Oikos ontvangen het magazine Oikos Nieuws en uitnodigingen voor onze bijeenkomsten.

Regel het!
Vriend van Oikos word je door een e-mail te sturen aan oikos@stichtingoikos.nl of te bellen met Annelies op het secretariaat via 030 236 15 00. Je kunt ook rechtstreeks een gift overmaken op NL55 INGB 000 232 44 11 t.n.v. Vrienden van Oikos te Utrecht.

Stichting Vrienden van Oikos
Postbus 19170
3501 DD Utrecht
030-2361500
oikos@stichtingoikos.nl
RSIN 816107816
IBAN: NL55 INGB 000 232 44 11

ANBI informatie over Stichting Vrienden van Oikos