030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Vrienden van Oikos

De donateurs van Oikos zijn verenigd in de Stichting Vrienden van Oikos; zij maken het werk van Oikos mede mogelijk. De Vrienden zien het unieke van Oikos en dragen er aan bij dat Oikos zich verder kan blijven ontwikkelen. De Stichting Vrienden van Oikos is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. Vanuit die onafhankelijkheid beoordeelt het bestuur van de Vrienden projectaanvragen van Oikos.

Vernieuwende projecten, zoals activiteiten met jongeren en met migranten, konden daardoor in het recente verleden door Oikos worden opgestart, bestaande projecten verder geprofessionaliseerd. Dankzij de Vrienden heeft Oikos de mogelijkheid werk te doen met en voor groepen uit de samenleving die zelf geen financiële mogelijkheden hebben.

Stichting Vrienden van Oikos is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Vrienden van Oikos
Mariahoek 16-17
3511 LG UTRECHT
oikos@stichtingoikos.nl

RSIN 816107816
IBAN: NL55 INGB 000 232 44 11

ANBI informatie over Stichting Vrienden van Oikos